LØSNINGER

ANALYSE * PLANLÆGNING * EKSEKVERING * OPFØLGNING

STRATEGI

Der tages altid udgangspunkt i kundens nuværende position i markedet.

 

Såvel Analyse som den efterfølgende Planlægning danner 'baselevel' for den videre bearbejdelse af den strategiske udvikling.

 

Metoder fra bla. Harvard Business School, Stanford University, og Boston Consulting Group er grundlæggende i forberedelsen som under hele udviklingsforløbet. 

EKSEKVERING

Udførelsen - eksekveringen er omdrejnings-punktet .

Tilrettelæggelsen og selve ressource allokeringen planlægges i indgående samarbejde med kunden og den aktuelle enhed eller samlede organisation.

 

Implementering og forankring er grundlaget for en fremdrift der holder momentum over den aftalte tidshorisont.

RESULTATER

Udviklingsprocessen vil for kunden altid lede til konkrete  aktiviteter der fører til målbare resultater.

Ligeledes opbygges gerne et forløb - kortere eller længere - der modulopbygges  - således at det kan påbegyndes og afsluttes alt efter behag og aftale -  her også med målbare delresultater.

Se f.eks.:

  • Virksomhedskonstruktion

  • Strategiudvikling, Marked, ESG

  • Implementering af CRM system & proces

  • Udførsel af Kundemåling og dialog

  • Salgsplanlægning og eksekvering

  • Afklaring af KPI 

  • Business Intelligence/Data warehouse

  • GDPR Intro og implementering

  • IT Infrastruktur, IT sikkerhed

  • Katastrofeberedskab